Web Mail Anasayfa
 

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/01/202303/07/2023FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi
01/01/202303/07/20232022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/04/202303/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/202303/07/2023Mayıs 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/07/202310/07/202316-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
03/07/202311/07/202316-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/07/202317/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/07/202320/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/202325/07/20231-15 Temmuz 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/07/202325/07/20231-15 Temmuz 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/07/202326/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202326/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202327/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
01/07/202328/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202328/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202328/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
01/07/202331/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202331/07/2023Nisan-Mayıs-Haziran 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/07/202331/07/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/05/202331/07/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
01/07/202331/07/20232022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Verilen Yıllık Beyannameye İlişkin 2.Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/07/202331/07/2023Haziran 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/202317/08/20232023 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi
01/07/202331/08/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202302/10/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/202302/01/20242022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2024 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo