Web Mail Anasayfa
 

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/03/202309/03/202316-28 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202310/03/202316-28 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202315/03/2023Varlık Barışı Kapsamında Şubat 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/202320/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/03/202324/03/20231-15 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/03/202327/03/20231-15 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202327/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/03/202327/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202327/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202328/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/20237326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/202231/03/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/202231/03/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/202331/03/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/03/20232022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi
01/01/202331/03/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/03/2023Varlık Barışı Kapsamında Şubat 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi
05/07/202231/03/2023Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Bildirilmesi (7417 Sayılı Kanun)
01/03/202331/03/2023GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/2023Şubat 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202331/03/20237256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/03/202331/05/2023Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/05/2023Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/202331/05/20232023 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/202331/05/20232023 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2024 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo