Web Mail Anasayfa
 

DİLEKÇEMATİK

 

Sayın İnternet Kullanıcısı,

 
Günlük yaşantınızda vergi dairenizle olan işlemlerinizde sıklıkla kullanılan dilekçelerden önemli bir kısmı bu bölümde yer almaktadır. Amacımız kısa sürede başvuru dilekçenizi hazırlayabilmeniz ve böylece uygulamada bir standardın oluşmasını sağlamaktır.


Hangi konuda talepte bulunacaksanız konuyla ilgili dilekçeyi aşağıdan seçtikten sonra istenen bilgileri giriniz.

 
Doldurduğunuz dilekçeyi görmek için “GÖSTER” butonuna, çıktı almak için de “YAZDIR” butonuna tıklayınız.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerine en kısa sürede ve en az maliyetle hizmet sunma anlayışının bir gereği olarak başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir.


18.09.2007 tarihinden itibaren internet vergi dairesi kullanıcı şifresi almış olan kullanıcılar için; elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde “İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi” başlığı altında “BORCU YOKTUR” ve “MÜKELLEFİYET YAZISI” alma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu hizmet için tıklayınız.

 

 

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı

 


DİLEKÇELER

 

Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi

 

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi

 

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi

 

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi ( Teminat Gösterilmesi Durumunda )

 

Defter Belge İbraz Dilekçesi

 

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi

 

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi

 

İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M. / S.M.M.M. )

 

İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi

 

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ÖN YÜZ

 

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ARKA YÜZ

 

Kesin Teminat Mektubu Örneği ( 84 Sıra Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ )

 

Mahsup Talebi Dilekçesi

 

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe

 

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi

 

Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu

 

Nakit İadeler İçin Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi

 

Nakit İade Dilekçesi

 

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi

 

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi

 

Pişmanlık Talebi Dilekçesi

 

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi

 

Şube İşe Başlama Dilekçesi

 

Vergi Levhası

 

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi ( S.M. / S.M.M.M. )

Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi

Uzlaşma Talebi Dilekçesi

 
FORMLAR
 

Elektronik Beyanname Gönderme İşlemleri İle İlgili Formlar ( 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ )


Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK1


Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - EK2


Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK3


Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK4


Erteleme ve Taksitlendirme İşlemleri İle İlgili Formlar


Erteleme Ve Taksitlendirme Talep Ve Değerlendirme Formu - EK1


Tecil Edilen Borç Tablosu - EK2


Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK3


İnternet Hizmetleri İle İlgili Formlar ( 347 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ )


Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK1


İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Gerçek Kişiler] - EK2

İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Tüzel Kişiler] - EK3

 

Özelge Talep Formu ( 395 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ )

 

Özelge Talep Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Başlıklar
Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2024 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo