Web Mail Anasayfa
 

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/02/202002/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/202002/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/202002/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/202002/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/02/202002/03/2020Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/202002/03/2020Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
01/02/202002/03/2020Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
02/03/202010/03/202016-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202010/03/202016-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/202016/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202020/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/202020/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202020/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202020/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202020/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202020/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/03/202024/03/20201-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/03/202024/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
16/03/202025/03/20201-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202026/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202026/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/03/202026/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202026/03/2020GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/202031/03/20207143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
01/03/202031/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/03/202031/03/20202019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
01/03/202031/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/202031/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/202031/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/202031/03/2020Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/202031/03/20207020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/03/202001/06/20202020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/202001/06/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/202001/06/20202020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)
01/03/202001/06/20202020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2021 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo