Web Mail Anasayfa
 

Katma Değer Vergisi

Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği-114 (KDV Uygulamaları hk.)
KDV Genel Tebliğİ-113 (Katma Değer Vergisi Uygulamaları hk.)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-112 (KDV Kanunu Uygulamasına İlişkin Açıklama ve Düzenlemeler)
111 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ HADLERİ VE MİKTARLARI)
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-110 (KDV Kanunu uygulaması ile ilgili açıklamalar hk.)
109 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Konaklama Tesislerinde KDV Uygulaması ve Tevkifat Uygulaması hk.)
KDV Uygulamaları İle İlgili 107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-106 (KDV Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar hk.) 30.07.2007
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği-105 (Fason, Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması hk.) 02.07.2007
KDV Genel Tebliği-104 ( İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ile Tevkifat Uygulaması hk.) 04.05.2007
KDV Genel Tebliği-103 (Diplomatik Kuruluş ve Konsolosluk Mensuplarına KDV İstisnası Sağlayan Banka Kartı Verilmesi hk.) 29.12.2006
KDV Genel Tebliği 102 (İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerine İlişkin Alt Sınır, Yeniden Değerleme Oranında hk.) 20.12.2006
KDV Genel Tebliği-101 (İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu hk.) 15.11.2006
100 Seri No'lu KDV Genel Tebliği(İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimlerinde KDV İstisnasının Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hk)
2005 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 10.000 YTL Olarak Belirlendi (98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği) 17.03.2006
67 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti hk. Kanunla İlgili Genel Tebliği 06.02.2006
97 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 03.01.2005
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 96 (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulaması hk. düzenleme ve açıklamalar) 18.11.2005
66 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk.Kanunla İlgili Genel Tebliğ 13.10.2005
95 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 05.07.2005
65 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ 07.04.2005
94 Seri No'lu KDV Genel Tebliği (Milli Eğitim Bakanlığına Bedelsiz Teslim Edilecek Bilgisayarlardaki İstisna Uygulamasına hk.) 02.03.2005
63 Seri Nolu KDV Mükellefl.Ödeme Kayd.Cihazları Kullanmaları Mecb. hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ(Sinemalarda Ödeme Kayd.Cihaz Kullanımı hk.)15.02.05
93 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (5228 Sayılı Kanunla KDV Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler hk.) 24.01.2005
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 92)(KDV Uygulamalarında YTL Kullanımı hk.) 22.12.2004
62 Seri Nolu KDV Mükellefl.Ödeme Kayd.Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ(Ödeme Kaydedici Cihazlarda YTL-YKr Uygul.hk.)
61 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği
60 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
431 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (Taşınmazların Kıymet Takdir İşlemleri)
Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2020 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo