Web Mail Anasayfa
 

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/29)

 

 

29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28396

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/29)

MADDE 1 – 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresleri belirtilen şirketlerin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca geri alınmıştır.

“

Firma Unvanı

Adresi

ATLANTİK GÖZETİM

EKSPERTİZ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Batı Mah. Ihlamur Sok. Çadırcı İş Merkezi No: 18/105

Pendik/İSTANBUL

CARGO INSPECTIONS GROUP

GÖZETİM EKSPERTİZ VE

TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ.

Caferağa Mah. Emin Onat Sok.

No:13/3

81300  Moda/İSTANBUL

                ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo