Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında 
Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir) 
(Mali Tatil 1 – 20 Temmuz) 


09.07.2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 
15.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 
15.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
21.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
21.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24.07.2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 
31.07.2014 2013 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 
31.07.2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 
31.07.2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 16-30 Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 
31.07.2014 Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo