Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız

02.06.2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi 
02.06.2014 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi 
02.06.2014 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması 
02.06.2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi 
02.06.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 
02.06.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
02.06.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
02.06.2014 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi 
02.06.2014 2014 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü 
02.06.2014 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi 
10.06.2014 16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
10.06.2014 16-31 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
16.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
16.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
16.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
16.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
16.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 
20.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
23.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 
23.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 
24.06.2014 1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25.06.2014 1-15 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
26.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 
26.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 
26.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile 
26.06.2014 Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 
30.06.2014 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelle?erin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 
30.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 
30.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
30.06.2014 Mayıs 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo