Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız

02.05.2014 2013 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında) 
12.05.2014 16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
12.05.2014 16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 
14.05.2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 
14.05.2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
15.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
15.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20.05.2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi 
20.05.2014 2014 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 
20.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 
20.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
23.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 
23.05.2014 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı 
23.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 
26.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 
26.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
26.05.2014 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi 
26.05.2014 1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 
26.05.2014 Nisan 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 
27.05.2014 1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo