Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız

03.03.2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında) 
03.03.2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında) 
10.03.2014 16-28 Şuat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
11.03.2014 16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 
17.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
17.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 
20.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
20.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
24.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 
24.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 
24.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 
25.03.2014 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 
25.03.2014 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi 
25.03.2014 1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 
25.03.2014 1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 
26.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 
26.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 
26.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 
31.03.2014 2013 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi 
31.03.2014 2013 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükelle?eri İçin Kesin Mizan Bildirimi 
31.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 
31.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
31.03.2014 Şubat 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
31.03.2014 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo