Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız

10.02.2014 16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
11.02.2014 16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 

14.02.2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 
14.02.2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı 
17.02.2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi 
17.02.2014 2013 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 
17.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 
17.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
17.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 
20.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 
20.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
24.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 
24.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 
24.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 9 
25.02.2014 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelle?erin 2013 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı 
25.02.2014 1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
25.02.2014 1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 
26.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 
26.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 
28.02.2014 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelle?erin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi 
28.02.2014 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi 
28.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 
28.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 
28.02.2014 Ocak 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo