Web Mail Anasayfa
 

Gelir Vergisi Sirküleri

Gelir Vergisi Sirküleri

Gelir Vergisi Sirküleri-78 (Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Sirküler)
Gelir Vergisi Sirküleri/77 (Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hk)
Gelir Vergisi Sirküleri-75 (Gelir Vergisinin Hesaplanması hk.)
Gelir Vergisi Sirküleri-74 (Gezici Olarak Şarkı Söyleyen ve Müzik İcra Edenlerin Mükellefiyeti hk.)
2008 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilme süresi 27.03.2009 saat 24:00 e kadar uzatılmıştır. (Gelir Vergisi Sirküleri-72)
Gelir Vergisi Sirküleri/71 (2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Karar’la belirlenen Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Açıklamalar)
GV Sirküleri-69 (Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması hk.)
Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 25 Mart 2008'e Kadar Uzatılmıştır.
2007 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2007 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.
Gelir Vergisi Sirküleri/64 11.09.2007
Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri hk. 18.04.2007
Gelir Vergisi Sirküleri-63 (Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri hk.) 13.04.2007
Gelir Vergisi Sirküleri/62 (Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması hk.) 13.03.2007
Gelir Vergisi Sirküleri/61 (TÜFE' ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine Yönelik Açıklamalar hk.) 12.03.2007
Gelir Vergisi Sirküleri/60 (Yatırım İndiriminden Yararlanacak Gelir Vergisi Mükelleflerine Yönelik Açıklamalar hk.) 06.03.2007
Gelir Vergisi Sirküleri/59 (Bireysel Emeklilik Sistemi-2 hk.) 26.02.2007
Ekim-Aralık 2006 Dönemine İlişkin Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 06.02.2007
Temmuz-Eylül 2006 Dönemine İlişkin Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 13 Kasım 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 08.11.2006
GV Sirküleri-54 (Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde GV Tevkifatı Oranı hk.)
Nisan-Haziran/2006 Dönemi İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Bey.Verilme Süresi 14.08.2006 trh.ne Uzatılmıştır (GV Sirküleri/55) 04.08.2006
2006/1. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 15 Mayıs 2006 Tarihine Uzatılmıştır.(GV Sirküleri 53) 10.05.2006
Gelir Vergisi Sirküleri/52 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı hk.) 09.05.2006
Ocak-Şubat-Mart 2006 üçer aylık Muhtasar Bey.ve Mart 2006 aylık Muhtasar Bey.verilme süresi 24 Nisan 2006 Pazartesi mesai saati bitimine uzatılmıştır.
Gelir Vergisi Sirküleri 50-TASLAK (Gelir Vergisi Tarifesi’ndeki Değişiklik hk.) 18.04.2006
2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 29 Mart 2006 Çarşamba günü akşamına kadar uzatılmıştır(GV Srk.49)
Gelir Vergisi Mükelleflerinin 2005 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 24.03.2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır.
Basit Usül 2005 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 24 Şubat 2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır.(GV Sirk./47) 15.02.2006
Gelir Vergisi Sirküleri / 46
GV Sirküleri/45(Mevduat faizleri,kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kar payları ve repo gelirleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatı)
Ekim-Kasım-Aralık/2005 Üçer Aylık Dönem ile Aralık/2005 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 24 Ocak 2006 Tarihine Uzatılmıştır.
Gelir Vergisi Sirküleri / 43 (Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması hk.) 30.12.2005
Gelir Vergisi Sirküleri/42 (2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarında indirim oranı uygulaması hk.) 20.12.2005
Gelir Vergisi Sirküleri/40 (Hizmet bedelinin hak yağ ve pirina teslim edilmek suretiyle ödenmesinde vergi tevkifatı yapılmayacağı hk.) 12.12.2005
2005/3 Geçici Vergi Dönemine İlişkin Beyanname Verme Süresi 14 Kasım 2005 Tarihine Kadar Uzatılmıştır (GV Sirküleri 38) 29.10.2005
2005/3. Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı %.6, 60 olarak tespit edilmiştir (GVK Sirküleri/37) 03.10.2005
2005/2 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,97 Olarak Tespit Edilmiştir. (GV Sirküleri/36) 05.07.2005
Nisan 2005 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyanname Verme Süresi 26.05.2005 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır.(GV Sirküler/35) 13.05.2005
İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2005 Salı Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır.(GV Sirküleri/34)06.05.2005
Gelir Vergisi Sirküleri/33 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı hk.) 13.04.2005
Gelir Vergisi Sirküleri/32 (Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamaları hk.) 16.03.2005
Gelir Vergisi Sirküleri/31 (Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Zamanı hk.) 10.03.2005
Gelir Verg.Sirküleri/30 (Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Beyanname Verme Süresi 28 Şubat 2005 trh.'ne Uzatılmıştır.)
Gelir Vergisi Sirküleri/29 (5216 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Yönünden Açıklanması hk.) 14.01.2005
Gelir Vergisi Sirküleri/28 (Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması hk.) 16/12/2004
Gelir Vergisi Sirküleri/27 (2004 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarında İndirim Oranı Uygulaması hk.) 15/12/2004
Gelir Vergisi Sirküleri/26 (Merkezi Kayıt Kuruluşu Tarafından Kayden İzlenen Hisse Senetlerinin Vergi Uygulamaları Karşısındaki Durumu hk.) 28/10/2004
GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/25 (Kira ve Faiz Gelirl. Vergilendirilmesi İle Yapılan İncelemeler Sonucu Tarh Edilecek Geçici Vergi Tutarının Hesapl. hk.)
Gelir Vergisi Sirküleri/24 (İlk Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi hk.)
GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO 2004/1(Mahsup ve iadelere ilişkin)
431 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI
GELİR VERGİSİ SİRKÜLER/23 ( Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamaları)
252 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Mahsup ve İadelere İlişkin)
GELİR VERGİSİ SİRKÜLER 22 (Yatırım İndirimi)
BEYANNAMELER GERİ ÇEVRİLMEYECEK
GELİR VERGİSİ SİRKÜLER 20 (Eğitim ve Sağlık Harcamaları)
Gelir Vergisi Sirküleri-19 (Performans Derecelendirme Bildirimi)
GELİR VERGİSİ SİRKÜLER 17 (ÜCRET GELİRLERİNE AİT VERGİ DİLİMLERİ)
GELİR VERGİSİ SİRKÜLER 16 (GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI)
GELİR VERGİSİ SİRKÜLER 15 (2003 YILI KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ)
GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1
Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo