Web Mail Anasayfa
 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Vergi Usul Kanunu Sirküleri

2011/Temmuz Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 7 Eylül 2011 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. (Vergi Usul Kanunu Sirküleri-50)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri-49 (Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar)
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/48 (2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması hk.)
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47 (Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması hk.)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 42 (KDV ve Muhtasar beyannamelerin sürelerinin uzatılması hk.)
Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına Yönelik VUK Sirküleri-41
Vergi Usul Kanunu Sirküleri-40 (Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceği hk.)
Kasım 2008 Ba-Bs formlarının verilme süresi 09.01.2009'a uzatılmıştır. (VUK Sirküleri-39)
2008 yılı aylık dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması hk.(VUK Sirküleri-38)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri-37 (Elektronik beyanname uygulaması hk.)
Hekimlerin İşyerlerinde POS Cihazını Bulundurmaları ve Kullanılmaları Halinde Düzenlenen Belgeler “Serbest Meslek Makbuzu” Olarak Kabul Edilecektir.
2008 yılının ilk 9 ayına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/11/2008 tarihi kadar verilebilecektir.(VUK Sirküleri 35)
2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir. (VUK Sirküleri 34)
Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı Konusunda VUK Sirküleri-33
Meslek Odaları ve Birlikler, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Üyelerine Ait Beyanname ve Bildirimleri Elektronik Ortamda Gönderebileceklerdir.
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Muhtasar ve KDV Bey.'nin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu 2008 Yılına Ertelendi
2 Seri No.lu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sitemi Sirküleri
VUK Sirküleri/27 (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerinde e-Beyanname Uyg.hk.) 17.07.2007
Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna İlişkin Sirküler
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 14.03.2007
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/26 (Gayrimenkul Sermaye İratlarında e-Beyanname Uygulaması hk.) 14.03.2007
Ba Bs Formlarının Verilme Süresi 02 Nisan 2007 Tarihine Uzatılmıştır. (VUK Sirküleri-25) 24.02.2007
Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar hk. Sirküler/2 19.12.2006
20 Eylül 2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresi Uzatılmştır. (VUK Sirküleri-24) 16.10.2006
VUK Sirküleri/23 (20/07/2006 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresinin uzatılması hk.) 02.08.2006
Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Yurt Dışına Çıkış Harcı-2/2006-1 No'lu YDÇH Sirküler 04.04.2006
Gelir Vergisi Sirküleri/41 (Basit Usulde Vergilendirme Uygulaması hk.) 15.12.2005
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/22 (Vergi Usul Kanununun 344'üncü maddesine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararı ile ilgili açıklama)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/21 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hk.) 18.10.2005
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/20 (Form Ba ve Form Bs Bildirim Formlarının Düzenlenmesinde Tereddüt Edilen Konularla İlgili Açıklamalar) 03.10.2005
Vergi Usul Sirküleri/19 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hk.) 18.07.2005
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/18 (Enflasyon Düzeltmesi hk.) 19.04.2005
Muhasebe Sistemi Uygulama Sirküleri/1 (E-Beyanname Ekinde Yer Alan Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Düzenlenmesi hk.) 29.03.2005
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/17 (Enflasyon Düzeltmesi hk.) 24.03.2005
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 16 (Performans Derecelendirme Bildirimi Uygulaması hk.) 03.03.2005
VUK Sirküleri/15(Basit Usulde Vergilend.Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi
Vergi Usul Kanunu Sirküleri-14 01.02.2005
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/4 (Mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihazlarını YTL'ye ve Yeniden Belirlenen KDV Oranlarına Göre Ayarlattırmaları hk.)
Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar hk.Sirküler/1(Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar)03.01.05
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/3 (Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması Mecburiyetinin Başlama Tarihi hk.) 27.12.2004
ÖNEMLİ: Vergi Usul Kanunu Sirküleri/13 (Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı) 11/11/2004
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/12 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması hk.) 01/10/2004
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/11(Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hk.)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/10 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hk.)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 9 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hk.)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/8 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması hk.)
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/7 (2004/2 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı %6 Olarak Belirlenmiştir.)
2004/2 GEÇ. V.DÖN. İÇİN ENF.MUH.UYGULANACAK VUK/6
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /5 (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)' nin Verilmesi hk.)
SM, SMMM VE YMM KANUNU SİRKÜLERİ/1 (Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Verilme Süresi hk.)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 11 (Geçici 10. Madde Uygulaması hk. )
333 No’lu V.U.K. Tebliği 1/a bölümü ile ilgili açıklama (2004 yılı ilk geçici vergi döneminde uygulanacak amortismanlar hk.)
332 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Mükelleflerin nakit tahsilat ve ödemelerindeki limit 8 milyara indirildi.)
Kurumlar Vergisi Sirküler/7 ( Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %9,3)
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLER/9 (Ödeme Süresi Hakkında)
59 SERİ NO'LU KDV MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI SİRKÜLER/1
1 SERİ NO'LU YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/4 (Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-3)
328 NOLU VUK TEBLİĞi DÜZELTMESİ (Enflasyon Muhasebesi İle İlgili)
KDV SİRKÜLER /10 (Kapalı Kasa Araçlarının Binek otoya dönüştürülmesinde KDV indirimi yapılamayacak)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI
331 Sıra Nolu VUK G.Tebliğ ( T.C. Kimlik Numaralarının Kullanımı)
Enflasyon Düzeltme Muhasebe Kayıtları
İNTERNETLE İLGİLİ HİZMETLER (VERGİ DAİRESİ )
KDV KANUNUNUN 28.MD.DEĞİŞİKLİK (İLAÇ KDV ORANI)
330 VUK GENEL TEBLİĞ (KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin tek örnek verilmesi hk)
328 NOLU VUK GENEL TEBLİĞ(ENFLASYON MUHASEBESİ DÜZELTMESİ)
ENFLASYON MUHASEBESİ Mİ? ENFLASYON DÜZELTME VERGİSİ Mİ? PROF.DR. RECEP PEKDEMİR
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu uygulaması
Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo