Web Mail Anasayfa
 

Kurumlar Vergisi

2011 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 7,33 Olarak Tespit Edilmiştir. (Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri)
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20 (2011 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,65 olarak belirlenmiştir.)
2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,34 Olarak Tespit Edilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri-18 (2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı %6,42)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 (Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları)
5520 S.KVK Sirküleri/13 (4842 S.Kanunun Geçici 1. maddesi çerçevesinde mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylarının red ve iadesi hk.)
2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 1,39 Olarak Tespit Edilmiştir.
2007 Yılı Kurumlar Vergisi beyanname verilme süresi 28 Nisan 2008 tarihine uzatılmıştır.(Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /11)
2007/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,54 Olarak Tespit Edilmiştir. (5520 sayılı KVK Sirküleri/9)
2007 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %1,29 Olarak Tespit Edilmiştir. 07.08.2007
2007/1 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Negatif Olduğundan Bu Döneme İlişkin Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır. 04.05.2007
Kurumlar Vergisi Sirküleri/6 (Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili genel açıklamalar hk.) 12.04.2007
5520 Sayılı KVK Sirküleri/5 (Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyeti hk.) 27.11.2006
2006 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,55 Olarak Belirlenmiştir (Kurumlar Vergisi Sirküleri-4) 09.10.2006
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/3 (Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamaları hk.) 09.08.2006
2006/2 Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %.2,15 Olarak Tespit Edilmiştir. 31.07.2006
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/1 (Kurumlar Vergisi Kesintisinde Uygulanacak Oranlar hk.) 29.06.2006
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 28 Nisan 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır. (Kurumlar Vergisi Sirküleri/22)
2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 25 Nisan 2006 günü akşamına kadar uzatılmıştır. (Kurumlar Vergisi Sirküleri-21) 12.04.2006
Kurumlar Vergisi Sirküleri/20 (Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna Yapılacak Bildirimler hk.) 09.01.2006
Kurumlar Vergisi Sirküleri / 19 (Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı hk.) 17.10.2005
Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Taslağı (2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi hk.) 01.04.2005
Kurumlar Vergisi Sirküleri /16 (Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler) 07.03.2005
Kurumlar Vergisi Sirküleri/15 (Kamuya Yararlı Dernekler hk.) 24.02.2005
Kurumlar Vergisi Sirküleri/14 (Finansman Gider Kısıtlaması Oranı hk.) 08.02.2005
Kurumlar Vergisi Sirküleri/13 (Serbest Bölgelerde Sanayi Sicil Kaydı Bulunmayan Mükellefler hk. Uygulama) 10.01.2005
Kurumlar Vergisi Sirküleri / 12 (Finansman Gider Kısıtlaması Oranı hk.) 25/10/2004
Kurumlar Vergisi Sirküleri / 11 (Okullar Bünyesinde Kantin, Açık Alan, v.b. Yerlerin İşletilmesi ve Kiralanması Halinde Yapılacak Uygulama hk.)
Kurumlar Vergisi Sirküleri / 10 (Faiz ve Benzeri Gelirler Üzerinden Yapılması Gereken Gelir Vergisi Tevkifatı hk.)
Kurumlar Vergisi Sirküleri / 9 (Finansman Gider Kısıtlaması Oranı hk.)
KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/8 (2004 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak Tevkifatın Ödenmesi hk.)
Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo