Web Mail Anasayfa
 

Katma Değer Vergisi

KDV Sirküleri-60 (KDV Kanunu'nun Uyg. İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlar hk. Açıklamalar)
Katma Değer Vergisi Sirküleri-59 (İşgücü temin hizmetlerinde katma değer vergisi tevkifat uygulaması hk.)
Katma Değer Vergisi Sirküleri-58 (Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında KDV uygulaması hk.)
Katma Değer Vergisi Sirküleri-57 (İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi hk.)
Katma Değer Vergisi Sirküleri-56 (Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası ve İndirimli Oran Uyg.hk)
KDV Sirküleri-54 (Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hk.)
Katma Değer Vergisi Sirküleri-53 (Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi)
Kasım 2007 Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi Tüm Mükellefler İçin 25.12.2007 Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
KDV Sirküleri/49 (Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde uygulanacak KDV oranı hk.) 17.07.2007
KDV Sirküleri/48 (Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların KDVK'nun 29/2.md.çerçevesinde doğan alacaklarının iadesi hk.) 17.07.07
Katma Değer Vergisi Oranlarını Tespit Eden Listelere İlişkin Sirküler Taslağı
KDV Sirküler/47 ( Makine-Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde KDV Uygulaması hk) 22.03.2007
Ocak 2007 Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi 23 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 06.02.2007
Ekim 2006 Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 22 Kasım 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı (KDV Sirküleri-44) 20.11.2006
KDV Beyannamelerinin verilme süresi 26 Ekim 2006 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. (KDV Sirküleri-43) 17.10.2006
Temmuz 2006 Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 23/08/2006 Çarşamba Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır. (KDV Sirküleri-42) 19.08.2006
KDV Sirküleri-41(İndirimli orana tabi işlemlerdeki iade uygulaması ile 30.4.2006 tarihinden önce ihalesi bitmiş yapım işlerinin niteliği hk)04.08.2006
99 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Taslağı (3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV Kanununun uygulamasına yönelik açıklamalar hk.) 30.05.2006
KDV beyan süresi 24 Nisan 2006 akşamına kadar uzatılmıştır. (Katma Değer Vergisi Sirküleri/40) 19.04.2006
KDV Oranı %8'e İndirilen Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Kapsamına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 39 No.lu KDV Sirküleri 18.03.2006
38 Seri No'lu KDV Sirküleri (Konut Yapı Kooperatiflerince yaptırılan eğitim ve sosyal tesislerde KDV uygulaması hk. ) 14.03.2006
Ocak 2006 Vergilendirme Dönemine Ait KDV Bey. Verilme Süresi 22.02.2006 trh. Mesai Bitimi Sonuna Uzamıştır (KDV Sirk./37) 08.02.2006
Katma Değer Vergisi Sirküleri/36 (KDV Oranları hk.) 01.02.2006
Aralık 2005 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 24 Ocak 2006 Tarihine Uzatılmıştır. (KDV Sirküleri/35) 04.01.2006
Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyanname Verme Süresi 24.11.2005 Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır(KDV Sirküleri-34 ; GV Sirküleri-39) 21.11.2005
Katma Değer Vergisi Sirküleri/33 (İhraç Kayıtlı Teslimlerin Beyanı hk.) 17.10.2005
Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi 26.05.2005 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır. (KDV Sirküleri / 32) 13.05.2005
KDV Sirküleri/31(Faaliyetleri Taşıma Araçlarının Kiralanması veya İşletilmesi Olan Mükelleflere Yapılan Araç Teslimleri hk.)11.05.2005
Katma Değer Vergisi Sirküleri/29 (İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yapılacak İadeler hk.) 12.04.2005
Katma Değer Vergisi Sirküleri/28 (Zeytin Teslimlerine Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı hk.) 18.02.2005
KDV Sirküleri/27(İndirimli orana tabi mal ve hizmetler nedeniyle 2004 yılına ilişkin KDV Kanununun 29/2.md çerçevesinde yapılacak iadeler hk.)17.02.05
Katma Değer Vergisi Sirküleri/25 (2004/8301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılan Düzenlemeler hk.) 18.01.2005
KDV Sirküleri/24 (Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak 1 Nolu(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)KDV Beyannamesi hk)
Katma Değer Vergisi Sirküleri/22 (İhracattan doğan KDV iade alacakları hk.) 07.01.2005
Katma Değer Vergisi Sirküleri/23 (01.01.2005 Tarihi İtibariyle Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranının % 18’den % 8’e İndirilmesi hk.) 07.01.2005
Katma Değer Vergisi Sirküleri/21 (İnternet Ortamında Verilecek KDV Beyannamesi hk.) 19/10/2004
Katma Değer Vergisi Sirküleri/20 (KOSGEB’in Geri Dönüşümsüz Olarak Sağladığı Destekler hk.)
KDV Sirküleri/19 (01.08.1998'den Önce Teşvik Belgesine Bağlanan Ancak Sonrasında ve Erteleme Kapsamında Oluşan İthalat İşleml. Teminatın Çözümü hk.)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18 (Finansal Kiralama İşlemleri hk.)
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/2 (Akaryakıt İstasyonu İşletmecilerinin Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmaları hk.)
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/1 (Üretici veya İthalatçı Firmaların, Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Ödeme Kaydedici Cihazlarının Onayı hk.)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/17 (İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Tarafından Bedelsiz İhraç Edilmesinde Tecil Terkin Uygulaması hk.)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 16 (3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. Maddesi Gereğince Tahsil Edilen Bandrol Ücretinde Esas Alınacak Matrah hk.)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 15 (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 29)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 14 (Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farkları )
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 13 (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1, 27)
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 12 (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11/1-a)
Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2022 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo